Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks mijn streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij mij iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt of de bejegening. Ik zie klachten als mogelijkheid om de zorg te verbeteren. Dus heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Ik zal mijn best doen om aan een oplossing te werken.

Wat kunt u doen?

Een klacht indienen bij uw psycholoog

Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar die persoon. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

Klachtenregeling NIP

Het College van Toezicht neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure leest u op www.psynip.nl.

Andere mogelijkheden

Uitleg over mogelijkheden om een klacht in te dienen vindt u ook via www.kiesbeter.nl.

Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins
Dorpsstraat 78
8759 LE Exmorra
06 13 08 61 02
info@klaskeypma-prins.nl

BIG
39013884225

AGB-code
94007393 (zorgverleners)
94059851 (praktijkcode)

BTW
NL1188.96.878.B01

KvK
01123662

Rekeningnummer
30.87.30.739