Mijn werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke, praktische en oplossingsgerichte aanpak. Hierin wordt gebruik gemaakt van technieken en inzichten vanuit de cognitief gedragstherapeutische, positieve en oplossingsgerichte psychologie.

Cognitieve gedragstherapie

Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Hierbij onderzoekt u of uw wijze van denken wel terecht/functioneel is en wordt gezocht naar een meer realistische manier van denken.

Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling. Uit onderzoek is gebleken dat beide methoden van waarde zijn en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren. Soms meer op de manier van doen en laten. In andere gevallen wordt gelijktijdig aan beide aspecten gewerkt.

Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op de actualiteit. In de therapie gaat het vooral over moeilijkheden die in het heden spelen. Er wordt met oefeningen en opdrachten gewerkt.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie, ‘anders tegen moeilijkheden leren aankijken en er anders mee omgaan’, goed op elkaar aansluiten en effectief zijn in het verminderen van o.a. depressieve en angstklachten.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals u die zich wenst het uitgangspunt is. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt o.a. gezocht naar oplossingen die u zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. De nadruk wordt vooral gelegd op uw sterke kanten, hulpbronnen en oplossingen.

bron: www.solution-focused.nl

Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden, die je kunnen helpen de gewenste verandering in gang te zetten.

Een behandeling bij de eerstelijnspsycholoog bestaat uit 5 tot 10 sessies/afspraken van 45 minuten. In het begin zullen de afspraken meestal 1 tot 2-wekelijks plaatsvinden. (daarna om de 2 -4 weken). In de sessies praten we veel over wat de achtergronden kunnen zijn, waarom ze nu zijn ontstaan en wat je er aan kunt doen. Om je problemen met succes aan te kunnen pakken, is het belangrijk ook buiten de afspraken met jezelf bezig te zijn. Uiteraard help ik je om dit vorm te geven. Bijvoorbeeld met oefeningen die je thuis kunt doen en ook door je te laten zien hoe je kunt experimenteren met ander gedrag of andere denkgewoontes.

Contact
Voor een afspraak met mij kun je terecht bij Gezondheidscentrum Het Want te Franeker.
Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Klaske Ypma-Prins
Klaske Ypma-Prins
06 13 08 61 02
info@klaskeypma-prins.nl