Tarieven en vergoedingen

(Per 1 januari 2014 is er een nieuw vergoedingssysteem voor psychologische zorg).

Om voor een vergoeding uit uw verzekering in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een zogenaamde stoornis. Voorbeelden hiervan zijn angst, dwangstoornis, PTSS, depressie, ad(h)d, somatoforme problematiek, persoonlijkheidsproblematiek, e.d. Indicaties als aanpassingsstoornissen, werk gerelateerde klachten (burn-out) en relatietherapie worden niet meer vergoed, tenzij ze in combinatie met een van de bovenstaande stoornissen voorkomen. U kunt terecht bij uw huisarts of de psychologenpraktijk wanneer u wilt weten of dit op u van toepassing is.

De naam Eerstelijnspychologische zorg komt te vervallen en wordt vervangen door de term Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ komt volledig in het basispakket van uw verzekering te vallen.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing vooraf van de huisarts nodig. De huisarts en zo nodig de psycholoog, zullen beoordelen welke zorg u nodig heeft: korte, middellange of intensieve zorg. De verwijzing van de huisarts dient u bij de eerste afspraak mee te nemen! De zittingen worden 100% vergoed. Wanneer uw problematiek te complex of risicovol is, is (door)verwijzing naar de specialistische GGZ nodig.

De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Eigen risico

Het eigen risico voor 2022 is € 385,-.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2022

 • De Friesland
 • Zilveren Kruis zorgverzekeringen (inclusief Pro Life)
 • Caresq-Aevitae
 • PLC eucare
 • Interpolis
 • FBTO
 • DSW
 • stad Holland
 • in Twentzorgverzekeringen
 • O.W.M. zorgverzekeringen
 • Zorg & Zekerheid
 • ASR
 • Ditzo
 • ENO        ONVZ & PNO zorg
 • VvAA

Indien er geen overeenkomst is afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan ontvangt u zelf de nota voor Generalistische Basis GGZ. Deze nota dient u te voldoen aan de praktijk waarna de nota bij uw verzekeraar kan worden ingediend. Er geldt dan een restitutie-tarief, dat door uw verzekeraar aan u vergoed zal worden.

Tarieven particulier

Er is geen sprake van vergoeding vanuit uw basis- of aanvullende zorgverzekering indien uw hulpvraag niet valt onder Generalistische Basis GGZ. In dat geval gelden de onderstaande tarieven:

Individueel consult (45 minuten) € 95,00
Individueel kort consult € 47,50
Telefonisch consult € 25,00

Contact
Voor een afspraak met mij kun je terecht bij Gezondheidscentrum Het Want te Franeker.
Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Klaske Ypma-Prins
Klaske Ypma-Prins
06 13 08 61 02
info@klaskeypma-prins.nl